21 Mac 2010

Feringhi Beach


[Live blogged by juLia d buBbles at 21 Mar '10, 6.29pm MYT PST]

Meluangkan masa di hujung minggu di pantai Batu Feringi. ;)

1 ulasan:

09 10